En ny europeisk studie avdekker viktig kunnskap om demens hos personer med Downs syndrom

Personer med Downs syndrom har økt risiko for tidlig demens, men en stor, ny europeisk studie tyder på at demensutvikling kan utsettes ved oppfølging og behandling av problemer knyttet til søvn og psykisk helse gjennom livet.

Personer med Downs syndrom har høy risiko for å utvikle demens, og det er derfor viktig å få mer kunnskap om hva som kan påvirke sykdommen. Til nå har det vært lite kunnskap om det er en sammenheng mellom i hvilken alder personer med Downs syndrom får en demensdiagnose og andre samtidige sykdommer og tilstander. 

En ny stor europeisk studie viser at gjennomsnittsalderen for demensdiagnosen Alzheimers sykdom var relativt konstant mellom landene, og varierte fra 51 til 56 år. Spesielt ble søvnrelaterte og psykiske helseproblemer identifisert som vesentlige faktorer knyttet til tidligere demensdiagnose.

Studien som er del av forskningssamarbeidet ‘Horizon 21 European Down syndrome Consortium’, inkluderte 1335 personer med Downs syndrom fra fem europeiske land, og er en av de største studiene om temaet. 

Førsteforfatterne Frode Kibsgaard Larsen fra Nasjonalt senter for aldring og helse og Assad Baksh fra Kings Collage i London har ledet arbeidet med denne studien. Resultatene ble nylig publisert i det høyt rangerte tidsskriftet Alzheimer’s & Dementia.

Noen andre funn studien avdekket:

  • Genetisk påvirkning ved at de som er APOE ε4-bærere fikk diagnosen tidligere sammenlignet med ikke-bærere.
  • Det var ingen sammenheng mellom alvorlighets grad av utviklingshemning og alder ved diagnose.

I en kommentar til funnene uttalte Frode Kibsgaard Larsen at:

– Vår studie gir verdifull innsikt i kompleksiteten ved Alzheimers sykdom hos personer med Downs syndrom. Ved å forstå mer om hva som påvirker demenssykdommen, kan vi utvikle mer effektive strategier for tidlig påvisning og tiltak som kan forsinke demensutviklingen.

Portrettfoto fra ansattfotografering for Nasjonalt senter for aldring og helse, 2022.
Stipendiat Frode Kibsgaard Larsen ved Nasjonalt senter for aldring og helse. Foto: Martin Lundsvoll.

Funnene i studien har stor betydning for helsepersonell, beslutningstakere og familier til personer med Downs syndrom, og fremhever viktigheten av individuelt tilpassede tilnærminger for diagnostisering, behandling og oppfølging.

Studien kan lastes ned her