Nytt nettforedrag: Demensomsorg på gård er en god arena for personsentrert omsorg

– Personer med demens som har et slikt tilbud rapporterer høy livskvalitet, forteller Tanja Ibsen i nytt nettforedrag i serien Psyk-IT.

Tanja Ibsen presenterer i dagens Psyk-IT-foredrag sitt doktorgradsprosjekt; Dagaktivitetstilbud på gård for personer med demens.

Med bakgrunn i det tverrfaglige prosjektet gir hun seere og lyttere et innblikk i hva demensomsorg på gård er. 

– Hva slags tjeneste dreier dette seg om? Hvem er deltakerne der, og hva er deres erfaringer, spør hun.

Se dagens Psyk-IT-foredrag: Dagaktivitetstilbud på gård for personer med demens.

Følg Tanja Ibsens presentasjon her. 

Hensikten med prosjektet har vært å tilføre kunnskap som et bidrag til kvalitetsbasert utvikling av dagaktivitetstilbud på gård for personer med demens. I forrige Demensplan (2020) ble dette tilbudet fremhevet som et prioritert område. 

Gårdstilbudene bruker landskapet og gårdens ressurser for å fremme mental og fysisk helse. Det er kommunen som tildeler plass på dagaktivitetstilbudet for personer med demens. De har også det overordnede faglige ansvaret. 

Tanja Ibsen forteller at tilbudet har til hensikt å gi personer med demens 

  • meningsfulle aktiviteter i hverdagen 
  • tilbud i trygge omgivelser
  • bidra til økt livskvalitet for deltakerne  
  • gi avlastning til pårørende til personer med demens.

Du kan også lytte til Psyk-IT som podkast