«En dag og en reise» til Sametinget - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

«En dag og en reise» til Sametinget

Denne uken nådde fotoutstillingen «En dag og en reise», som er laget til boken med samme tittel, fram til Karasjok og Sametingets bibliotek.

Det var Sametingsråd for kultur og helse, Henrik Olsen (til venstre i bildet), som stod for åpningen onsdag 28. september. Martin Lundsvoll (nr. 3 fra venstre på bildet), som har tatt bildene til boken og fotoutstillingen, var også til stede ved åpningen:

— Det meldes om bra med besøk og trafikk rundt utstillingen, så den har fått en god mottakelse her oppe, sier Lundsvoll.

Aldring og helse, Kirkens bymisjon og SINTEF har samarbeidet om boken, med støtte fra Kavlifondet. Boken handler om å vise mangfoldet av dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens i Norge. Dagaktivitetstilbud løftes frem som ett bidrag av tiltak for at hjemmeboende personer med demens skal kunne leve gode dager. Intensjonen med boken er å inspirere til utvikling av flere dagaktivitetstilbud.  

Ni aktivitetstilbud er valgt ut og presentert i tekst og bilder. Utstillingen som er laget av boken har siden april vært på «Norgesturne» i de kommunene som er representert. Siste stopp på rundreisen blir på Sætregården, som er et «Inn på tunet» dagaktivitetstilbud i Bergen kommune.

Folkebibliotekene i Kvalsund, Tromsø, Molde, Lindås, Bærum, Tønsberg, Oslo og Drammen har presentert utstillingen. Og flere av bibliotekene har hatt arrangementer i denne forbindelse.

Ordføreren i Lindås åpnet utstillingen der, og biblioteket i Kvalsund inviterte brukere fra Kokelv bo- og servicesenter. Molde biblioteket inviterte til en dialogtime, og hadde sommeravslutning for bibliotekets leseombud.

Dessuten har utstillingen vært innom Bergen rådhus og nå altså i Sametinget. Boken er skrevet av Rune Aarbø Reinaas, og fotograf er Martin Lundsvoll.