Ny podkast: Eldre & Psyken - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Ny podkast: Eldre & Psyken

Øker sjansen for at vi blir psykisk syke når vi blir eldre? Og er det eventuelt noe vi kan gjøre for å forebygge psykiske lidelser? Lytt til Aldring og helses nye podkastserie.

Med Aldring og helses podkast Eldre & Psyken vil vi kaste lys over hvordan vår psykiske helse kan endre seg når vi går inn i alderdommen.

Podkasten består av seks episoder som belyser sentrale temaer knyttet til eldres psykiske helse.

– Du får møte eldre som lever med psykiske lidelser som depresjon, demens eller psykose. Sammen med noen av landets fremste eksperter på feltet, som professor og lege Knut Engedal, forsker Jørgen Bramness og psykolog Per Kristian Haugen vil de gi oss økt innsikt i psykiske lidelser hos eldre, sier prosjektleder og primus motor, Signe Tretteteig i Aldring og helse.

– De vil også snakke om temaer som ensomhet, spesielt i lys av koronapandemien, og rus hos eldre, føyer hun til.

I Norge har hver femte person over 65 år depresjon. Dette er den vanligste psykiske lidelsen hos eldre.

SIgne Tretteteig

– Men depresjon blir ofte oversett hos eldre fordi symptomene ikke alltid er de samme som hos yngre, fortsetter Tretteteig.

Hun har sammen med fagsjef Marit Tveito stått for den faglige tilretteleggingen av den nye podkasten, som er laget av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med Rådet for psykisk helse. Den er produsert av Vrang produksjon, med støtte fra Stiftelsen Dam.

– Mange eldre vet rett og slett ikke selv at de har depresjon, eller de gir opp å søke hjelp etter å ha blitt møtt med manglende kunnskap og forståelse i hjelpeapparatet, fortsetter Tretteteig.

Det er denne type problemstillinger hun ønsker at vi skal få bedre svar på og forståelse for i Eldre & Psyken. 

– Hva kan både helsepersonell og andre gjøre, for at eldre med en psykisk lidelse skal få det best mulig?

Du finner også alle episodene i denne RSS-feeden.

Episode 1: Møtet med alderdommen

Alderdommen fører med seg store endringer, ikke bare for fysisk helse, men også for psyken. I denne episoden deler Kari på 79 år og en eldre kvinne på Frogner seniorsenter sine tanker om det å bli gammel, mens psykologspesialist Per Kristian Haugen fra Aldring og helse gir oss noen gode råd på veien.
Lytt til episode 1 på iTunes.

Episode 2: Psykose hos eldre

Hvordan er det å være eldre og oppleve at virkeligheten brister? Grete, som har levd med en psykoselidelse i hele sitt voksne liv, gir en nær og ærlig beskrivelse av sine erfaringer, og deler sine tanker om hva helsepersonell og pårørende kan gjøre for å hjelpe. 
Margrethe Stensson, psykiater ved alderspsykiatrisk avdeling på Diakonhjemmet, gir gode faglige råd til helsepersonell og pårørende om hvordan de kan behandle og støtte eldre med psykose. 
Lytt til episode 2 på iTunes.

Episode 3: Livet med demens

Mange lever med demens, og mange har nære og kjære med demens. Hvordan opplever de det å få denne sykdommen? Kristin merket symptomene på Alzheimers sykdom mens hun fortsatt var i jobb. Hun og samboeren Arne forteller om det å få diagnosen og den nye hverdagen for dem begge. Dagfinn forteller om den vonde «skilsmissen» da kona flyttet på sykehjem.
Professor Knut Engedal fra Aldring og helse beskriver hvordan vi kan ta vare på verdigheten til personer med demens, og hva vi selv kan gjøre for å redusere risikoen for å få demens. 
Lytt til episode 3 på iTunes.

Episode 4: Eldre og ensomhet

Norge er ett av landene i verden hvor flest eldre bor alene. Er ensomhet farlig for helsen? Er det å være alene det samme som å være ensom?
Møt Klara på 86 år som bor alene, og deler sine tanker om hva som er viktig for å unngå ensomhet. 
Forsker Thomas Hansen ved velferdsforskningsinstituttet NOVA snakker om hva ensomhet er, og hvilke konsekvenser det kan ha både for den fysiske og psykiske helsen.
Psykiatrisk sykepleier Halvor følger opp eldre med psykiske lidelser i koronapandemien. Han må balansere hensynet til smittevern mot å banke på døra til eldre personer som han er bekymret for.
Lytt til episode 4 på iTunes.

Episode 5: Depresjon og selvmord hos eldre

Depresjon er den vanligste psykiske lidelsen, også hos eldre. Hvorfor snakker vi så lite om alvorlige depresjoner og selvmord i denne aldersgruppen? Møt Marit som forteller om det å leve med tilbakevendende episoder med depresjon eller mani.
Hør forsker Fredrik Walby ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging forklare hva depresjon er og hvilke faktorer som øker selvmordsfaren. Forsker og forfatter Ildri Kjølseth intervjuet helsepersonell og pårørende til eldre som hadde tatt sitt eget liv. Dette har gitt henne bedre forståelse av hva som førte frem til at disse eldre valgte denne utgangen av livet.
Lytt til episode 5 på iTunes.

Episode 6: Alkohol, piller og aldring

Dagens eldre drikker mer enn eldre gjorde før. Samtidig bruker de mer vanedannede legemidler enn yngre. Hvor mye alkohol er det greit å unne seg, og hva kan være skadelig for helsen? I denne episoden møter vi en eldre dame som fortelle om hvordan hun bruker alkohol for å dempe psykiske plager.
Forsker Jørgen Bramness ved Folkehelseinstituttet forklarer hva konsekvensene av skadelig bruk av alkohol kan være, og gir råd om hvordan man kan hjelpe eldre som har problemer med rusmidler.
Lytt til episode 6 på iTunes.