Eldre kan ha tegn på depresjon ti år før de får kronisk sykdom - Aldring og helse

Eldre kan ha tegn på depresjon ti år før de får kronisk sykdom

Ny studie finner sammenheng mellom depressive symptomer blant fysisk friske eldre og kroniske sykdommer ti år senere i livet. Det underbygger betydningen av å undersøke og følge opp depressive symptomer blant eldre.