Eldre kan ha tegn på depresjon ti år før de får kronisk sykdom

Ny studie finner sammenheng mellom depressive symptomer blant fysisk friske eldre og kroniske sykdommer ti år senere i livet. Det underbygger betydningen av å undersøke og følge opp depressive symptomer blant eldre.