Does hyperglycemia downregulate glucose transporters in the brain? - Nasjonalt senter for aldring og helse

Does hyperglycemia downregulate glucose transporters in the brain?