Digitalt frokostmøte om aldringens påvirkning på samfunnet

Professor Naohiro Ogawa er en av verdens ledende eksperter innenfor befolkningsøkonomi. Vi har snakket med initiativtaker Vegard Fykse Skirbekk i Aldring og helse om hvorfor du bør få med deg akkurat dette Teams-møtet.

Skirbekk forteller at Ogawas tema på det digitale frokostmøte 25. mai kl. 09.00 er hvordan en aldrende befolkning påvirker samfunnet, både sosialt og økonomisk, med utgangspunkt i Japan og utvalgte asiatiske land.

Hvorfor har du fått ham til å snakke i Norge?

Professor Naohiro Ogawa. Portrettfoto
Populær befolkningsøkonom: Professor Naohiro Ogawa. Foto: Privat.

– Japan er den demografisk eldste industrinasjonen i verden. Til tross for at det er store kulturforskjeller (som f.eks. at kvinner i mindre grad jobber, annen diett, annet forhold mellom generasjonene, ulik pensjonsdekning, ulik livsstil) så kan vi lære mye relevant fra situasjonen i Japan for hvordan man håndterer aldring, sier Skirbekk.

Hvorfor er det han skal snakke om viktig for oss i Norge?

– Vi kan lære mer om hvordan man kan opprettholde høy levestandard og god økonomi til tross for at man har en langt raskere aldrende befolkning enn det man har i Norge. Er det elementer her vi kan lære av i den norske settingen?

Hva er hans status internasjonalt?

– Professor Ogawa har jobbet mye verden rundt, og er en engasjerende foreleser med brede interesser. Han har en fin publikasjonsliste, er anerkjent og har flere dyktige innspill til aldringsforskningen, sier Skirbekk.

Følgende temaer vil bli tatt opp på frokostmøtet

• Aldring og pensjonering i Japan – potensiale for å heve pensjonsalderen

• Endringer i mønsteret av offentlige og familiære overføringer

• Endringer i unges verdier knyttet til omsorg for eldre

Naohiro Ogawa har undervist i befolkningsøkonomi ved flere akademiske institusjoner, inkludert University of Tokyo, Nihon University og University of Malaya. Ogawa er for tiden gjesteforsker ved Asian Development Bank Institute i Tokyo.

Ogawas seneste arbeider inkluderer måling av overføringer på tvers av generasjonene og ny måling av aldrende befolkninger. Han har skrevet omfattende om befolkning og utvikling i Japan og andre asiatiske land. Hans forskning har satt søkelys på problemstillinger, som sosioøkonomiske konsekvenser av lav fruktbarhet og rask aldrende befolkning og modellering av demografi og sosiale sikkerhetsrelaterte variabler. Han har også forsket på politikk knyttet til fruktbarhet, sysselsetting, ekteskap, barneomsorg, pensjon og omsorg for eldre.

Bruk morgenen på en tankevekkende presentasjon og engasjerende diskusjoner!

Påmeldingsfrist: 24.05.2023 23.59.00

Meld deg på frokostmøtet her