Diagnostikk av demens i spesialisthelsetjenesten - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Diagnostikk av demens i spesialisthelsetjenesten

Foredragsholder er seniorforsker i Aldring og helse, professor emeritus Knut Engedal.