Diagnose i rett tid - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Diagnose i rett tid

Foredragsholder er seniorforsker i Aldring og helse, Per Kristian Haugen.