Den nye Demensboka i salg nå - Aldring og helse

Den nye Demensboka i salg nå

På samlingen på fagskolen Aldring og helse venter de på den nye Demensboka. Dette er boka som man vil skal sette standarden for demensomsorgen i Norge i dag, slik den forrige Demensboka gjorde.

– Jeg vil at vi skal bruke den aktivt på arbeidsplassen, sier hjelpepleier Tone Forsbakk. Hun var ferdig utdannet i 1989, og har jobbet i hjemmesykepleien i Asker siden 2009.

– Jeg synes den virker lettlest og lettfattelig, sier helsefagarbeider Kristin Ødegaard. Hun startet i hjemmesykepleien på Nøtterøy for fem år siden.

Fagskolestudenter blar i demensboka
Hjelpepleier Tone Forsbakk og helsefagarbeider Kristin Ødegaard blar i den nye boka.
Foto: Petter Hveem

Relevante temaer

I år er det er rekordmange studenter ved Aldring og helses fagskole. Hele 48 stykker skal gjennom fagskolens pensum, som i stor grad dekkes av den nye Demensboka.

Her er de dagsaktuelle temaene innenfor demens inkludert: personsentrert omsorg, miljøbehandling, pårørendes opplevelser og behovet for nærhet og seksualitet ved demens.

Signe Tretteteig
Signe Tretteteig er redaktør for Demensboka.
Foto: Martin Lundsvoll

– Vi har søkt å favne de store og viktige temaene som er relevante for dem som behandler og støtter personer med demens, sier redaktør for Demensboka, Signe Tretteteig. Hun har lang erfaring fra demensomsorgen, og har jobbet som studieleder i Aldring og helses fagskole i demens og alderspsykiatri.

– Den gamle Demensboka ble lansert på Fagskolen i 2008. Den trengte en oppussing både på innhold og utseende. Studentene har elsket den, og vi håper at den nye generasjonen studenter vil gjøre det samme.

Lett å lese

Kristin og Tone har fått ta boka i øyesyn for første gang. Responsen kommer umiddelbart. – Den ser kjempefin ut, og det er lett å få oversikt. Bra med mange og relevante bilder, sier Kristin. – Ja, og det ser ut til å være enkelt å finne fram i boka, istemmer Tone. Layouten er veldig tiltalende, og man får lyst til å lese boka med en gang. Jeg blir glad av bildene.

Temaer som miljøbehandling og seksualitet

Av temaene i boka er de spesielt opptatt av miljøbehandling da dette er noe de står oppe i hver dag.

– Alle personer som har demens er forskjellige, så vi må være kreative i tilnærmingen til dem. Vi må være som en kameleon i arbeidet vårt, sier Kristin. Vi må finne riktig miljøbehandling til personen ut fra deres diagnose og symptomer.

– Vi må alltid være forberedt, og det funker ikke alltid det vi gjør. Demensboka vil gjøre oss mer bevisste på hva vi gjør og ikke gjør i forhold til personer med demens, sier Tone. Er alt bra, skal vi støtte, eller skal vi være varsomme i hvordan vi tilnærmer oss personen?

De er opptatt av den nye vinklingen på temaet nærhet, seksualitet og demens. Dette er et tema som til tider kan være svært utfordrende.

–Jeg er glad for at Demensboka har en mer positiv måte å se nærhet og seksualitet på. Tidligere har jo dette vært tabu å snakke om. Det har handlet mye om å hindre utfordrende atferd, heller enn å kunne legge til rette for seksualitet, sier Kristin.

–En erfaring er at ektefellen trekker seg unna, og at frustrasjonen da øker hos partneren med demens.

– Dette temaet er vanskelig å håndtere. I boka får vi tips til hvordan vi kan håndtere slike situasjoner, sier Tone.

Bør brukes daglig

De har store forventninger til den nye Demensboka, og kommer til å bruke den aktivt i det daglige arbeidet. – Dette er en bok man burde ha liggende på jobb, og sammen gå i gjennom «Dagens tekst» hver dag i lunsjen. Så ville vi blitt enda litt bedre i jobben vår, avslutter Kristin.