Demenstilbudet i kommunene - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Demenstilbudet i kommunene

Stadig flere kommuner etablerer tilrettelagte tilbud til innbyggere med demenssykdom. – Det skjer mye positivt, men det er bekymringsfullt at nesten halvparten ikke er utredet og diagnostisert, og dermed ikke får et tilrettelagt tilbud, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Helga Katharina Haug.