Demensplan 2020: Nasjonal kartlegging 2018 - Aldring og helse

Demensplan 2020: Nasjonal kartlegging 2018

Helsedirektoratet har med 4 års mellomrom gjennomført en nasjonal kartlegging av hvordan kommunene følger opp demensplanen. Sist kartlegging ble gjennomført i 2014 med rapport publisert i 2015.