Velferdsteknologi

Demens og mestring av dagliglivet