Bøker og hefter - Nasjonalt senter for aldring og helse

Bøker og hefter

De fleste publikasjonene omhandler demens, men også andre som presenteres i oversikten kan være nyttige for pårørende til personer med demens og i pårørendearbeid.

Håndbøker

Etablering og drift av pårørendeskole (2019) Hotvedt, K.

Etablering og drift av kurs for pårørende til innvandrere med demens (2019) Molvik, I. og Ingebretsen, R.

Fortsatt i arbeid – med demens (2019) Haugen, P. K.

Håndbok for pårørende til personer med demens (revidert 2018)

Yngre personer med kognitiv svikt og demens – årsaker og utredning (2016) A. Brækhus

NÆR Mestringsbok for pårørende (2016)

“En pårørende forteller” – Et idehefte til pårørende som holder innlegg på pårørendeskolen (2013)

Kunsten å skynde seg sakte – Formidling av kognitive hjelpemidler til personer med demens (2013) T. Holthe

Håndbok for verger (2013)

Temahefter

Hva er demens? (2018) K. Engedal og A. Brækhus

Jeg er minnene mine – om identitet, livshistorie og digital minnebok ved svikt i hukommelse og kommunikasjonsevne (2017) A. Øvereng

«Jeg trodde jeg var den eneste som hadde det sånn» – Ungdommer med en mor eller far med demens (2017) P.K. Haugen

Fysisk aktivitet – Personer med demens i dagaktivitetstilbud (2015) T.T. Sudmann

Ernæringspraksis er mer enn måltid – Personer med demens i dagaktivitetstilbud (2015) K. R. Fossli

Utfordringer og muligheter – samvær med personer med demens (2013) A.E. Andersen, M. Munch

De nære ting – om bruk av musikk ved behandling av personer med demens(2009) B.M. Skogum

Dagene mine – Å lage en livsfortellingsbok i samarbeid med personer med kognitiv svikt (2008) E. Anfinsen (red.)

Andre bøker

Pårørendesjokket – GPS for Alzheimer-pårørende (2020) R. Kveine og G. Erlien

Forglem meg ei: Historier om demens (2018) E. M. Fredriksen

DEMENS – sykdommer, diagnostikk og behandling (2018) K. Engedal og P. K. Haugen (red.)

Når barn er pårørende (2018) A. K. Bergem

Nasjonal kartlegging av kommunenes tilrettelagte tjenestetilbud til personer med demens (2018) Helsedirektoratet

En jeg er glad i har fått demens – om å ta vare på seg selv som pårørende (2017) P. Boss

Yngre personer med demens (2017) A. Johannessen, M.L. Barca, K. Engedal og P.K. Haugen(red.)

Pårørendesatsing – Pårørendeskoler og samtalegrupper i demensomsorgen (2016) K. Hotvedt, M. Fossberg og M. Garden

Tiltakspakke demens – Systematisk oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende (2016) B. Nærdal

Demensboka Lærebok for helse- og omsorgspersonell (2016), S. Tretteteig (red.) Se kap. 24 K. Hotvedt «Informasjon og støtte til personer med demens og deres pårørende».

En ubuden gjest – Fra diagnose til institusjon – Oppfølging av yngre personer med demens og deres pårørende (2016) P. O. Horndalsveen

En bok om demens – Husk meg når jeg glemmer (2016) K. Engedal

Husker du da…? Minner fra 1950- og 1960-tallet (2016) B.O. Nordström

Demensplan 2020 (2015)

Inn på tunet – Innovative dagaktivitetstilbod til personar med demens? (2015) A. Egset, K. Straume, M.F. Giskeødegård

Pårørende i helse- og omsorgstjenesten – En klinisk og juridisk innføring (2015) K. Bøckmann og A. Kjellevold

En dag og en reise – Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens (2015) R. Aa. Reinaas, M. Lundsvoll (foto)

Eldre innvandrere og demens – Erfaring fra eldre, pårørende og ansatte i omsorgstjenesten (2015) R. Ingebretsen

Yrkesaktive pårørende til personer med demens – hvordan kan omsorg påvirke fungering i arbeidslivet? (2014) K. Hotvedt

Se hvem jeg er! Personsentrert omsorg ved demens (2014) A.M.M. Rokstad

Tidstyven – hva det vil si å få demens i ung alder (2014) T.A. Rosness

Minner i bilder (2014) H. Kramer

Langsomme jordskjelv. Erfaringer med demens midt i livet (2013) R.M.E. Krüger

Pasientopplæring. Kompetanse – veivalg – lederskap. (2013) E.H. Vifladt, L. Hopen

Nettverksarbeid på sykehjem. En erfaringsbasert veileder fra Ammerudhjemmet bo- og kultursenter (2013)

Kurs for pårørende til eldre personer med utviklingshemming (2013) K. Hotvedt, F.K. Larsen, B.O. Nordström

Demens før 65 år – Fakta, utfordringer og anbefalinger (2012) P.K. Haugen

ONE ZIZE passer ikke alle! – Behov for skreddersydde tilbud til yngre personer med demens (2012) M. Gausdal

Måltider er mer enn mat – Personer med demens i dagaktivitetstilbud (2012) G. Berg

Mellom hjem og institusjon: dagtilbud tilrettelagt for personer med demens (2011) L.B. Taranrød

Pårørende til personer med demens. Om å forstå, involvere og støtte. (2011) S. Homelien, R. Jakobsen

Erfaringer med omsorgstjenester for eldre innvandrere – Brukeres, pårørendes og ansattes perspektiver (2010) R. Ingebretsen

Demens fakta og utfordringer 5. utg. (2009) K. Engedal, P.K. Haugen

Minner for livet – Erindringsarbeid i demensomsorgen (2007) K. Hotvedt (red), K. Borg, B.O. Nordström

Flytting til institusjon – Demens i parforhold (2006) R. Ingebretsen

Helsepedagogikk – Samhandling om læring og mestring (2004) E.H. Vifladt, L. Hopen

Artikler

Kronikk: Kommunene må ta hensyn til forsørgeransvar

“Demens & Alderspsykiatri”

Mestring og muligheter for personer med demens – 12-ukers mestringskurs for personer med demens i tidlig fase. I. Tesdal

Dagaktivitetstilbud for personer med demens – Gir det avlastning forpårørende? 

Biografisk litteratur og skjønnlitteratur

Et langsomt farvel: Årene med pappas demens – tvil, sorg og kjærlighet (2018) H. Sandvig

Når vi mister oss selv (2015) M. Thomas

Hvordan elske en far – og overleve (2015) V.L. Larssen

En dements dagbok (2013) T.C. Wyller

Mors gaver (2013) C. Enger

Tom stol – tom seng (2013) O. Omland

Langsomme jordskjelv – Erfaringer med demens midt i livet (2013) R.M.E. Krüger

Dager i stillhetens historie (2011) M. Lindstrøm

Vegen inn i skoddeheimen (2010) I.A.R. Hunderi, O. Hunderi, K. Seglem

Skynd deg å elske (2009) L. Lanes og H.T. Olsen

Alltid Alice (2009) L. Genova

Så lenge jeg kan vil jeg fortelle – Agneta Ingberg om sitt liv med Alzheimers sykdom (2008) B. Andersson

Du tror du vet alt – dokumentarroman (2007) M. Peterson

Året med tusen dager (2003) B. Degnæs

Her – og langt borte – demens sett med dikterens øyne (2003) E. Anfinnsen

Langsomt glir du bort (Dikt) (2002) M. Solberg

Med felles hukommelse – samliv og aldersdemens (2002) I.M. Alver

Karen – en historie om Alzheimer (2001) H. Solberg

Anders på sykehjemmet (1998) M. Nordby

Eirin og Anders – samliv og aldersdemens (1997) M. Nordby

Barnebøker

Uff da! sa farmor (2012) E. Anfinnsen, A. Kaardahl

Bestefar på rømmen (2015) S. Stranger

Jeg kan følge deg hjem (2015) C. Ørbeck-Nilssen og A. Duzakin

Husker du meg, mormor? (2010) T. Moen

Vilja, mormor og tryllesteinen (2009) T. Moen