Samtalegrupper for personer med demens - Nasjonalt senter for aldring og helse

Samtalegrupper for personer med demens

Det kan være fint for personer med demens å treffe andre i samme situasjon gjennom å delta i en samtalegruppe.

En samtalegruppe kan være en arena der det er mulighet til å sette ord på tanker, følelser og opplevelser. Deltakelse i en slik gruppe åpner muligheter for personer med demens til å dele erfaringer om måter å mestre hverdagen og familielivet på.

Samtalegrupper kan bli etablert i et samarbeid mellom personer med demens og deres pårørende sammen med lokale frivillige organisasjoner og ansatte i kommunen. Det kan også være lurt å samarbeide med hukommelsesklinikk og dagaktivitetssenter om for eksempel rekruttering og å finne egnet lokale. Det er viktig å finne løsninger for transport til hver enkelt deltaker og å undersøke hvordan den enkelte holder seg orientert om når og hvor gruppen skal møtes.

Innholdet i en samtalegruppe må tilpasses funksjonen og dagsformen til deltakerne, og strukturen for møtene bør være enkel og fleksibel. I tidlig sykdomsfase kan man legge hovedvekt på samtale og erfaringsdeling. Senere kan hovedformålet være at gruppa er et sosialt, støttende fellesskap, der det kan være nok å ta en runde der man snakker om hva som har skjedd siden sist, og hva deltakerne er opptatt av. Det å gjøre ting sammen inviterer også til samtale, og gruppa kan gjerne inkludere aktiviteter som trim, utflukter, sang og musikk.

Det er å anbefale å skape en trygg ramme rundt møtene. Det skal være klart at alle har taushetsplikt. Det bør være en til to gruppeledere som har kunnskap om og erfaring med personer med demens og gruppedynamikk. Ingen trenger å ha ekspertrollen i en slik setting. På denne måten kan samtalegruppen bli et sted der alle kan oppleve å bli sett, hørt og tatt på alvor.

Aktuelle ressurser

Samtalekort

Spørsmål for å bli bedre kjent

Samtalekort som kan brukes av en gruppe for å bli bedre kjent. Spørsmålene er ment for å skape gode, morsomme eller spennende samtaler. Utviklet og presentert av Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Les mer på Nasjonalforeningen for folkehelsens side: Samtalekort

Hva kan hjelpe

Få råd, tips og forslag til å finne gode løsninger

Finn eksempler på hjelpemidler, velferdsteknologi og fysiske tilrettelegging som kan kan gjøre det enklere å klare seg selv i hverdagen.

Les mer på nettsiden Hva kan hjelpe.no