Daglige gjøremål - Nasjonalt senter for aldring og helse

Daglige gjøremål

Å videreføre hverdagslige rutiner og aktiviteter er viktig. Det bidrar til at man holder seg i gang.

Hverdagen er full av aktiviteter og gjøremål, alt fra det å stelle seg, kle seg, spise, ordne hus og hage, delta i sosiale aktiviteter til å lese i et ukeblad. Meningsfulle aktiviteter gir innhold og glede i hverdagen. Både for mye og for lite aktivitet og mangel på søvn kan være uheldig for helsa. 

Dette innebærer at hver person bør finne en balanse mellom:

  • søvn, aktivitet og hvile
  • sosial deltagelse og tid alene
  • nødvendige gjøremål og trivselsaktiviteter
  • stillesittende og mer fysisk utfordrende aktiviteter
  • utendørs og innendørs aktiviteter 

Hvis du ikke har energi til så mange gjøremål som tidligere og må prioritere; velg deg de gjøremålene som er viktige og nødvendige for deg, og de som gir deg glede i hverdagen.

“Hendene gjør ikke alltid som hodet vil …”

Sigurd (76)

Utfordringer med daglige gjøremål

Personer med demens kan oppleve vansker med å utføre gjøremål og aktiviteter de har mestret tidligere. Eksempler på slike aktiviteter er å betale regninger, håndtere mobiltelefonen eller å lage et måltid. De fleste daglige gjøremål er sammensatte aktiviteter som kan utfordre mennesker på ulikt vis. Utfordringene kan arte seg på forskjellige måter fra person til person. 

Å komme i gang – «starthjelp»

Det kan være vanskelig å planlegge og komme i gang med aktiviteter. Noen trenger da «starthjelp» ved at andre tar initiativ og gir en påminnelse eller samarbeider med personen i oppstart av aktiviteten. Det kan være til hjelp om noen finner frem det som trengs for å gjennomføre aktiviteten, for eksempel legger frem tøy når en skal kle på seg, eller kaffe og måleskje når en skal trakte kaffe. Andre måter å gi starthjelp på kan være å skrive en handleliste eller bestille frisørtime.

Å gjennomføre alle trinnene i en aktivitet – «å være motor»

Det kan være utfordrende å organisere, å holde tråden, å bruke redskap riktig og å gjennomføre en aktivitet fra start til slutt. Da kan det være god hjelp å få påminnelser underveis. Det kan hjelpe å ha en huskeliste som beskriver aktiviteten trinn for trinn, eventuelt å gjøre aktiviteten sammen med en annen person. Noen ganger kan det være nødvendig å få hjelp til å utføre aktiviteten riktig. 

Å avslutte en aktivitet – «hjelp til å stoppe»

Noen aktiviteter består av gjentatte handlinger, og det kan være vanskelig å vite når aktiviteten er ferdig. Dette kan for eksempel være aktiviteter som å smøre en brødskive, gre seg eller slå plenen. Da trenger en at en annen person sier fra når det er riktig å avslutte.

Hvordan kan hjelpen utformes?

I Norge skal helsetjenester som gis være i tråd med personsentrert omsorg. Dette betyr at personen selv skal være involvert i planlegging av tiltak og at aktiviteter som er viktige og meningsfulle for personen skal vektlegges.

Hjelpetiltak bør ta utgangspunkt i personens ressurser, ønsker og interesser. 

Det er viktig å fortsette å gjøre det man mestrer. Det å kunne fortsette å gjøre de daglige oppgavene og aktivitetene selv gir innhold og mening til hverdagen og bidrar til å opprettholde funksjoner så lenge som mulig.

Det er viktig at andre ikke overtar oppgaver du kan gjøre selv.

Hvis du strever med daglige gjøremål, kan hukommelsesteamet eller en ergoterapeut bidra med å kartlegge utfordringene og gi råd om løsninger.