Kronikk: Delta i forskning midt i en krise?

Forskning i kriser er krevende, spesielt fordi vi som forskere er avhengige av at de som står midt i krisen, er villige til å delta, skriver forsker Kariann Krohne ved Aldring og helse i Kommunal rapport.

Kariann Krohne: Forskning i kriser og på krisehåndtering krever også umiddelbar handling.

I kronikken kommer det frem at selv om det kan være utfordrende å forske midt under en krise, så har en rekke Covid-19-relaterte forskningsstudier blitt hastegodkjent. Aldring og helse har også satt i gang et forskningsprosjekt om smittevern i sykehjem.

Krohne får frem at det er utfordringer når det gjelder å få til deltakelse i forskningsprosjekter ala det som Aldring og helse satte i gang:

«I studien «Smittevern i sykehjem» kontaktet våre medarbeidere et bredt utvalg sykehjem for å høre om ledelsen ønsket å delta i forskningsprosjektet. Mange ønsket å delta. De mente det var viktigere enn noen gang med forskning.

Andre ønsket ikke å delta – de var utslitte og hadde ikke tid til forskningsdeltakelse i en ellers svært presset arbeidshverdag. Begge svar er forståelige, men bare ett av svarene gir oss mulighet til å utforske eventuelle styrker og svakheter ved sykehjemmenes smittevernberedskap.»

Krohne mener at det er viktig å rekruttere både dem som sliter med å håndtere situasjonen og dem som opplever at de har kontroll.

Hun fremholder at det er en av grunnene til at forskere har etiske retningslinjer å forholde seg til når de skal rekruttere deltakere til forskningsprosjekter.

Les hele kronikken på Kommunal rapports nettsider