Deler ut nyopprettet pris på Demensdagene 2019 - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Deler ut nyopprettet pris på Demensdagene 2019

– Det er så utrolig mye bra og interessant der ute, som gjøres for personer med demens, og som fortjener å bli løftet fram. Vi ønsker å heie på dem som bidrar til at mennesker med demens får dager med mening, sier Kari Midtbø Kristiansen i Aldring og helse om den nye Huskeprisen, som deles ut for første gang i år.

Hun snakker entusiastisk om hvor viktig det er å få fokus på de små og store tingene som skjer der ute i demensomsorgen.

– Det kan være barnebarn som gjør en morsom innsats, det kan være frivilligheten som gjør noe spesielt, eller det kan være en arbeidsplass som gjør noe innovativt, sier Kristiansen.

KariMK2019.2e16d0ba.fill-405x540.jpg
Deler ut Huskeprisen: Kari Midtbø Kristiansen i Aldring og helse.
Foto: Martin Lundsvoll.

– Og dette handler ikke bare om det som skjer i fag- og forskningsmiljøene; det er så mangt som gir dager med mening for folk som har en demenssykdom.

Dager med mening er også tittelen på Demensdagene i år, og hun mener det passer godt med en annen nysatsning for året.

Helt åpent om demens

– Vi åpner opp Demensdagene for flere enn dem vi vanligvis henvender oss til, nå også for personer med demens og pårørende. Kvelden før arrangerer vi et møte som vi har kalt Helt åpent om demens. Her vil personer med demens, pårørende og folk flest kunne få vite mer. Fagfolk er selvfølgelig også velkomne.Ingenting er for lite, og ingenting er for stort for en nominasjon.

Hun oppfordrer alle til å tenke seg godt om, og nominere den eller de som de mener fortjener det.

– Ingenting er for lite, og ingenting er for stort for en nominasjon, avslutter hun med et smil.

Juryen, som skal vurdere de innkomne nominasjonene, er bredt sammensatt av folk fra organisasjoner, forskningsmiljøer og Aldring og helse.

Kjenner du til noen som fortjener Huskeprisen?

Både frivillige, privatpersoner, fagpersoner og organisasjoner kan nomineres.

Nominasjonen må inkludere:

  • Tittel på tiltaket
  • Hvem som står bak tiltaket
  • Hvem tiltaket er for
  • Hvordan tiltaket gjennomføres
  • Erfaringer med tiltaket
  • Begrunnelse for hvorfor dette tiltaket bidrar til dager med mening for personer med demens

Nominasjonen sendes skriftlig til huskeprisen@aldringoghelse.no innen 1. november.