To tidligere barneombud Trond-Viggo Torgersen og Reidar Hjermann – snakker om eldre

Trond-Viggo Torgersens datter, Anna Helle-Valle, stilte de to godt voksne karene de viktige, relevante og vanskelige spørsmålene under Arendalsuka, torsdag kl. 20.30 i Arendal kino. Intervjuer og opptaket ser du her. Du finner også intervjuer fra onsdagens arrangement om ny kurerende behandling mot Alzheimers sykdom.

Hvordan er det å bli eldre i Norge i dag? Hvorfor er barneombudet en suksess i hele verden, mens eldreombudet blir lagt ned? Hvilke prosesser var viktig for å etablere og beskytte barns rettigheter på 90-tallet og hvordan kan vi skape en lignende prosess på eldrefeltet? 

Noen skyer i horisonten for eldre

– Det er noen skyer i horisonten når det gjelder oss eldre, sier Trond-Viggo Torgersen.

– På en måte så var det lettere da jeg var barneombud.

Trond-Viggo Torgersen

– Barna kan ikke snakke for seg selv, de er avhengig av foresatte. Eldre er en mye mer sammensatt gruppe, der mange klarer seg godt i lang tid. Men det er også mange som er utsatte, syke og sårbare, kanskje i siste kapittel av livet, og som ikke blir hørt. Det er jeg opptatt av. 

Ett av hans hovedpoeng er at stort sett alle av oss vil trenge noen på et eller annet tidspunkt når vi blir gamle.

– Det kan oppstå situasjoner med feilmedisinering, man kan få sykdommer som demens, oppleve understimulering og alenegang, noe som gjør at eldre kan komme i ekstremt sårbare situasjoner. Sårbare eldre trenger å bli hørt. Hvordan vi skal få det til, det er jo det vi skal diskutere, sier han. 

Hva med eldre i dag og i fremtiden?

Selv om eldre er en ressurs i å tenke nytt fordi de vet hva som allerede er gjort, så finner vi mye aldersdiskriminering i samfunnet.

Anna Helle-Valle

Anne Helle-Valle kaller seg eldreaktivist, og jobber i Nasjonalt senter for Aldring og helse. Hun vil som ordstyrer i diskusjonen ta utgangspunkt i hvordan vi ser på eldre i dag. 

– Mange eldre faller av på grunn av digitalt utenforskap. Det finnes grupper av svært sårbare eldre med funksjonsnedsettelser, som trenger og er avhengig av offentlig omsorg. Her må vi være ekstra oppmerksomme på de grunnleggende rettighetene i lys av temaer som demens, samtykkekompetanse og tvang, sier hun. 

– Og hva skjer når vi blir veldig mange flere eldre i framtiden?

Klar melding ut! Eldres menneskerettigheter nå

I regi av Psykologforeningen, Siste kapittel og Aldring og helse.

Tid og sted: torsdag kl. 20.30-21.30 på Bærekraftscenen, Arendal kino.

De andre arrangementene vi var med på under Arendalsuka:

Kan demens forebygges og behandles?

I regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen

Kan demens forebygges? Finnes det virkningsfull behandling hvis man først har fått demens? Hva sier forskningen? 

To av våre fremste demenseksperter, professor og forskningssjef i Aldring og helse, Geir Selbæk, og forskningssjef i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Anne Rita Øksengård, forteller om hva demens innebærer, og hva forskningen sier om muligheten for forebygging og behandling. 

Tid og sted: Onsdag 16/8 2023 12:45 – 13:30 i Hjerneteltet

Her finner du intervjuer med Geir Selbæk og Anne Rita Øksengård:

Hvem er det vi jobber for i eldreomsorgen? Tre livsfortellinger

I regi av Verdighetsenteret og Fagforbundet – i samarbeid med Aldring og helse.

Arrangørene ønsker å åpne et «rom» for de små og nære, personlige historiene om det å bli gammel. Programmet er bygget rundt tre livsfortellinger, som på ulike måter synliggjøre eldre personers ressurser og utfordringer.

Tid og sted: Onsdag 16/8 2023 15:30 – 16:45 i Bankgården