De fleste eldre føler seg yngre enn de er

De aller fleste over 60 føler seg yngre enn den faktiske alderen skulle tilsi. Men de som hadde funksjonsnedsettelser, inkontinens, nedsatt syn eller nedsatt hørsel, følte seg ikke like unge, viser en ny studie.

Nærmere ni av ti 60+ åringer føler seg yngre enn sin faktiske alder. Menn føler seg 14 år yngre og kvinner 13 år yngre enn sin faktiske alder, viser resultater fra en ny studie fra Aldring og Helse og Folkehelseinstituttet.

– Helse og fungering kan påvirke subjektiv alder, altså hvor gammel man føler seg. Tidligere studier har også funnet at de fleste føler seg betydelig yngre enn sin faktiske alder, sier førsteforfatteren av studien, seniorforsker og fagsjef Ellen Melbye Langballe ved Aldring og Helse. 

Resultatene bygger på intervjuer og analyse av 817 hjemmeboende eldre gjennomført i perioden 2017-2019 i NORSE-studien. NORSE er en representativ undersøkelse om helse og levekår i befolkningen 60 år og eldre i tidligere Oppland fylke.

Funksjonsnedsettelse har sammenheng med å føle seg eldre

Ellen Melbye Langballe. Portrettfoto
Forsker på aldring: Ellen Melbye Langballe. Foto: Martin Lundsvoll.

Men Langballe forteller at det var noen grupper av deltakere som ikke følte seg like unge som de andre.

– De som rapporterte om inkontinens, nedsatt syn eller nedsatt hørsel følte seg ikke like unge som personer uten disse tilstandene, svarer Langballe.

Hun sier at dette bør få økt oppmerksomhet fremover i arbeidet med å oppnå sunn aldring for alle.

– Vi er nå inne i tiåret for god og sunn aldring, som definert av Verdens helseorganisasjon (WHO), sier hun.

WHO beskriver god og sunn aldring som en målsetting for alle, også for eldre med sykdom eller funksjonsnedsettelser.

Funksjonsevne vs. god og sunn aldring

Funksjonsevne er et nøkkelbegrep for god og sunn aldring, og bestemmes av samspillet mellom en persons egen, iboende kapasitet og miljøet en lever i. Den iboende kapasiteten består av sammensetningen av all fysisk og mental kapasitet et individ har og kan benytte.

– De sykdommene og funksjonsnedsettelsene som er inkludert i vår studie, kan være et mål på en persons iboende kapasitet. Inkontinens, nedsatt syn eller nedsatt hørsel er viktig å ta hensyn til når tiltak skal vurderes slik at god og sunn aldring kan oppnås, sier Langballe.

Saken er også publisert på forskning.no

Referanse

Langballe EM, Skirbekk V, Strand BH. Subjective age and the association with intrinsic capacity, functional ability, and health among older adults in Norway. Eur J Ageing. 2023 Feb 28;20(1):4. doi: 10.1007/s10433-023-00753-2. PMID: 36853397.