Covid-19 – Ulike tiltak og rettsgrunnlag i helse- og omsorgstjenesten - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Covid-19 – Ulike tiltak og rettsgrunnlag i helse- og omsorgstjenesten

For å redusere/begrense omfanget av COVID-19, har norske helsemyndigheter iverksatt en rekke tiltak, blant annet krav til hygiene og sosial distanse, karantene, testing, isolasjon og helsehjelp. Det har i denne forbindelsen dukket opp spørsmål om hvordan slike tiltak skal gjennomføres i praksis overfor personer med demens, psykiske lidelser eller utviklingshemning.