COVID-19 og medisinbruk blant eldre

British Geriatric Society (BGS) publiserte 17.03. noen enkle råd angående COVID-19 og bruk av medisiner blant eldre. De innleder med å si at eldre er særlig utsatt for komplikasjoner på grunn av COVID-19, og mange tar allerede medisiner for andre sykdommer.