Covid-19 – kulepunkter for geriatere og sykehjemsleger - Nasjonalt senter for aldring og helse

Covid-19 – kulepunkter for geriatere og sykehjemsleger

I en tid som mange nå bare kaller koronatiden, er det behov for klinisk anvendelig og oppdatert kunnskap om covid-19.