Covid-19 – ensomhet, psykiske symptomer og subjektiv alder

Sosial distansering har vært hovedtiltaket for å beskytte sårbare eldre mot infeksjon med koronaviruset. Mange har vært bekymret for konsekvensene av ensomheten det fører med seg for de eldre, men alder er ikke bare et tall, viser en studie fra Israel.

Ensomhet øker risikoen for å utvikle symptomer på angst og depresjon, men i en tid hvor alle opplever sosial distansering, er det ikke alle som er like utsatt for de negative konsekvensene for den psykiske helsen. I en studie fra Israel som nylig ble publisert i tidsskriftet American Journal of Geriatric Psychiatry ønsket forskerne å identifisere hvilke eldre som er mest sårbare for konsekvensene av ensomhet, slik at man lettere kan nå denne gruppen med tiltak(1).

I løpet av den første måneden av koronatiltakene i landet, svarte 277 eldre på en webbasert undersøkelse. Undersøkelsen inneholdt spørsmål om ensomhet, angst og depresjon, og i tillegg var det et spørsmål om hvor gamle de følte seg. Subjektiv alder viste seg å ha sammenheng med hvordan de opplevde isolasjonen. De som følte seg yngre enn de var, hadde mindre psykiske symptomer knyttet til ensomhet, mens de som følte seg eldre enn de var hadde høyere risiko for å utvikle psykiske symptomer.

De som følte seg yngre enn de var, hadde mindre psykiske symptomer knyttet til ensomhet, mens de som følte seg eldre enn de var hadde høyere risiko for å utvikle psykiske symptomer

I kjølvannet av koronaviruset kan vi vente oss mer skreddersydde tiltak for eldre og psykisk helse. Eldre som føler seg eldre enn de er, kan være en gruppe man skal være ekstra oppmerksom på.