Forskningsprosjektet SHAPE: Brukerskoler for personer med demens i medvind

De vil være med på å utvikle og spre gode brukerskoler for personer med demens: Hele 15 kommuner er per i dag med på å opprette og utvikle nye brukerskoler for personer med demens, men det trengs flere. Det kom fram på kursholderkurs for kommunene på Gardermoen onsdag.

Ingelin Testad (t.v.) og Vigdis Vagle fra SESAM underviser kommende kursholdere på brukerskoler for personer med demens.
Foto: Petter Hveem.