Bruk av kognitiv atferdsterapi i allmennpraksis - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse