Bruk av kognitiv atferdsterapi i allmennpraksis - Aldring og helse