Bruk av kognitiv atferdsterapi i allmennpraksis – Aldring og helse