Bruk av kognitiv atferdsterapi i allmennpraksis - Nasjonalt senter for aldring og helse