Blir deprimerte eldre egentlig bedre av å være mer sosialt aktive og trene mer?

Spennende nettforedrag om depresjon blant eldre, og hva sosial aktivitet og trening kan bety for forebygging og behandling.

Foredragsholder er Eivind Aakhus, avdelingsoverlege, ph.d. , alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet.

Husk også www.depresjonhoseldre.no som har anbefalinger og opplæringsressurser for behandling av depresjon.

Du finner mer i Nasjonale faglige råd om psykiske lidelser fra Helsedirektoratet