Besvarte spørsmål om ensomhet, isolasjon og psykisk helse hos eldre i koronatiden

På nettmøtet tirsdag svarte fagsjef Marit Tveito på de mange spørsmålene som var kommet inn via Facebook.

Nettmøtet hadde tittelen “Smittefri, men sosialt isolert – hva med den psykiske helsen til eldre i koronaens tid?” Nettredaktør Petter Hveem var også med på nettmøtet.

Lise Munthe (85) var en av dem som stilte spørsmål i anledning Nasjonal bibliotekdag.

På Facebook finner du svaret på hennes spørsmål, og svarene på de andre spørsmålene.

Les mer om Nasjonal bibliotekdag