Behandlingsforløp ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Behandlingsforløp ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus er i gang med å implementere standardiserte behandlingsforløp. Utviklingen kan ha bidratt til en bevisstgjøring rundt behandling og utredning av pasienter, bedre oppfølging av pasienter og pårørende og forbedring av det tverrfaglige arbeidet på sykehuset.