Behandling, omsorg og pleie for døende sykehjemspasienter med covid-19