– Årringer-intervjuene minner oss på hvem vi er til for!

Det sa Verdighetsenterets daglige leder, Silje Eikemo, da hun åpnet Verdighetskonferansen i Tromsø. Edla Henriksen var en av tre «årringer» som ble presentert for konferansens deltakere. Applausen ville ingen ende ta da den blinde 102-åringen ledet forsamlingen i allsang.

Under tittelen Hvem er det vi jobber for i eldreomsorgen? ble tre av livsfortellingene fra Årringer-prosjektet presentert under årets verdighetskonferanse. Med prosjektet vil samarbeidspartnerne Verdighetsenteret og Nasjonalt senter for aldring og helse bidra til økt kunnskap om det å bli og være gammel, og vise hva som påvirker eldres livskvalitet. 

Verdighetsenterets brobygger Sverre Chr. Wilhelmsen og Liv Hanne Haugen, oppleser/danser/sanger/koreograf, framførte under åpningen av konferansen to historier, mens den tredje ble framført av Wilhelmsen og skuespiller/filmskaper Stein Bjørn på konferansens dag to. «Årringene» hadde det til felles at de er fra Nord-Norge.

Løfter fram erfaringer og levd liv

– Under denne konferansen vil vi løfte fram hvordan det er å være gammel i Norge i dag og synliggjøre personer som har ressurser, muligheter, men selvsagt også utfordringer. Vi ønsker samtidig å bidra til mindre aldersdiskriminering, som vi ser mye av i dag. For levd liv er levende liv så lenge det leves, noe vi skal få flere gode eksempler på gjennom konferansen. «Årringenes» livsfortellinger blir slik en signatur, som sier noe om erfaringer knyttet til denne landsdelen og de liv som er levd her, sa Sverre Chr. Wilhelmsen, som også var konferansier.

Sverre Chr. Wilhelmsen og Liv Hanne Haugen under presentasjonen av Inga Drotninghaug Moe. 

Rørte alle

Livserfaringene til «Den blinde optimisten» Edla (nå 102 år) gjorde inntrykk på konferansens deltakere. Edla Henriksen mistet både synet og sin seks måneder gamle datter da hun var 19 år gammel. Da tyskerne under tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms i 1944/45 brente ned alle husene på Sørøya, gikk også Edla og mannens nybygde hus opp i røyk. Mye motgang til tross; Edla har alltid sett lyst på livet. 

At 102-åringen hadde reist alene med fly fra Hasvik til Tromsø for selv å bidra til livsfortellingen, imponerte konferansens deltakere. Omkranset av flere familiemedlemmer ble hun raskt et naturlig midtpunkt.

Mye å gjøre på helsesenteret

Da Edla ble intervjuet av konferansieren, kom det fram at hun hadde flydd til Tromsø senest i fjor, den gang for å holde talen under et barnebarns bryllup. Familien betyr mye for Edla,  også ved denne anledningen stilte mange av dem opp. Stolt bidro de til den ene historien etter den andre. Om den dyktige skiløperen Edla, om barnepiken Edla, om da hun hun rappellerte ned et fjell 89 år gammel og om hennes evne til å spre glede hos andre.  

Hovedpersonen fulgte fornøyd med.

– Jeg merker ikke alderen og er veldig glad for at jeg fortsatt er våken og kan følge med på det som skjer, kommenterte hun. 

Etter å ha bodd alene i mange år, flyttet 102-åringen før jul inn på helsesenteret i Hasvik.

– Der er det koselig! Der vi mye å gjøre, og helsa er gudskjelov god. Jeg har det veldig bra!

Les alle Årringer-intervjuene på aarringer.no.

Krevende bemannings- og rekrutteringssituasjon

Oppgavedeling i helse og sosial var tema for Verdighetskonferansen 2023. De samarbeidende arrangørene, Verdighetsenteret og Fagforbundet, registrerer at bemannings- og rekrutteringssituasjonen i pleie- og omsorgstjenestene flere steder oppleves som svært krevende. Til utfordringene hører å utnytte kompetansen man allerede har best mulig, noe Helsepersonellkommisjonen også har vektlagt. Grenseoppgangen til frivillig innsats ble også drøftet. 

Se hele programmet til Verdighetskonferansen 2023.