Voksne og eldre med utviklingshemning og dagens bruk av samarbeidsfora i kommunene

En undersøkelse blant eldre generelt, eldre med funksjonshemning og eldre med utviklingshemning basert på spørreundersøkelse og data fra sentrale registre i Norge.