Åpent møte om demens: Demens er folkesykdommen uten kur, men hva kan vi eventuelt gjøre? - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Åpent møte om demens: Demens er folkesykdommen uten kur, men hva kan vi eventuelt gjøre?

Torsdag var det åpent møte med debatt om demens i Oslo. Her kom det blant annet frem mer informasjon om den kommende Demensplan 2025, se videoreportasje.