Angst hos alderspsykiatriske pasienter - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Angst hos alderspsykiatriske pasienter

Anette Bendixen er foreleser i denne utgaven av Psyk-IT.