Anbefalinger til demensomsorgen klare til bruk - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Anbefalinger til demensomsorgen klare til bruk

Nå får du praksisanbefalingene til hvordan vi kan sikre at personer med demens og deres pårørende får tilgang til gode tjenester på norsk.