Ytring: Får de eldste god nok behandling?

Ytring: Får de eldste god nok behandling?

Seniorforsker Siren Eriksen i Aldring og helse har selv jobbet på sykehjem, både inntil nylig og for tretti år siden. I en kronikk i Vårt land i forrige uke skriver hun om eldre i sykehjem under dagens pandemi.
20.04.2020