Avsluttet prosjekt

Veiledningsstrategier med fokus på funksjonshemning og aldring, overfor personale som arbeider med mennesker med sammensatte funksjonshemninger

Veiledningsstrategier med fokus på funksjonshemning og aldring, overfor personale som arbeider med mennesker med sammensatte funksjonshemninger