20. årgang

Tidsskriftet feirer med ny drakt

Tidsskriftet feirer med ny drakt

Denne uken går Demens & Alderspsykiatri inn i sin 20. årgang. Det feirer vi med ny og frisk utforming. Første nummer er ute nå.
11.03.2016