Nytt e-læringskurs:

Start pårørendeskole for pårørende til personer med utviklingshemning og demens

Start pårørendeskole for pårørende til personer med utviklingshemning og demens

Det finnes i dag få pårørendeskoler for pårørende til personer med utviklingshemning som får demens. –Håpet er at det nye e-læringskurset Etablering og drift av pårørendeskole for pårørende til personer med utviklingshemning og demens skal gjøre noe med det, sier fagkonsulent i Aldring og helse og redaktør for kurset, Lene Kristiansen.
02.03.2020