Psyk-IT

Selvmord blant eldre

Selvmord blant eldre

Foreleser er Gudrun Austad, psykiatrisk sykepleier RVTS Vest.
05.12.2017