Demensdagene 2017

Referanser fra Lisbeth Thoresens foredrag