Video

Demensdagene 2016: Plenumsesjon 1

Demensdagene 2016: Plenumsesjon 1

Opptak fra plenumssesjonen første dag.
07.12.2016