Forskning

Personer med demens tilbys i liten grad støttekontakt

Personer med demens tilbys i liten grad støttekontakt

Støttekontakter til personer med demens benyttes lite, selv om pårørende, helsepersonell og støttekontakter selv vurderer det som en verdifull avlastning og tjeneste til familier med demens.
30.01.2017