Hjemmebesøk. Kvinne åpner ytterdør smilende for å ta i mot pleier. (ah-02733)

Utlysning

Ny tilskuddsordning for tjenester til personer med demens

Ny tilskuddsordning for tjenester til personer med demens

Ny tilskuddsordning for kommunene skal bidra til å utvikle og prøve ut modeller for tjenester til personer med demens som bor i egen bolig.