Avsluttet prosjekt

Når "vertskommunebeboerne" blir gamle. Levekår, boforhold og livssituasjon

Når "vertskommunebeboerne" blir gamle. Levekår, boforhold og livssituasjon