Kognitiv funksjon og mild kognitiv svikt i en generell befolkning:

Kognitiv funksjon og mild kognitiv svikt i en generell befolkning:

Kardiovaskulære og genetiske risikofaktorer og MR-volumetri