Hva vi vet om situasjonen for personer med utviklingshemning, tjenesteytere og smittevern under koronapandemien

Hva vi vet om situasjonen for personer med utviklingshemning, tjenesteytere og smittevern under koronapandemien

Fagfolk forteller hva de vet om hvordan personer med utviklingshemning har hatt det under koronaviruspandemien, tjenesteyteres rolle og hvordan tjenesteyterne kan gjennomføre godt smittevern.
29.06.2020