Helsedirektoratet med oppfølgende veiledning om frivillige og tvungne smittevern-tiltak

Helsedirektoratet med oppfølgende veiledning om frivillige og tvungne smittevern-tiltak

Formålet med veiledningen er å styrke pasienters og brukeres rettssikkerhet, og å lette tjenestenes arbeid ved mistenkt eller påvist smitte med covid-19.
16.06.2020