Kan personer med Downs syndrom ha økt risiko for covid-19 sykdom?

Kan personer med Downs syndrom ha økt risiko for covid-19 sykdom?

Ekspertene er samstemte om at personer med Downs syndrom kan ha risiko for alvorlige komplikasjoner ved covid-19 sykdom syndrom og bør betraktes som en risikogruppe. Dette selv om forskningen så langt er mangelfull.
07.04.2020